ProfileScheduleBlogDiscographyMusicInformation


Takayuki Takeiri / Yuki Matsuda / Mitsuru minatoya / Toshiyuki Sueyoshi / Kyouji Akiyama / Keiji Hara / Masahiko Okamoto / Eiji Miura


TAKEBAN
vocal&guitar/ Takayuki Takeiri iex CHARISMAj
guitar/ Keiji Hara and Yuki Matsuda
bass/ Masahiko Okamoto Toshiyuki Sueyoshi Kyouji Akiyama Eiji Miura
drums/ Kenichi Matsuo Ryo Kondo Mitsuru minatoya

CHARISMA
Commitment to 47 prefectures, the place where live show can be done voluntarily searched out, the existence is present tour band pioneer.
It happened to be a chance that the towns in country side where a place with live music did not exist, founded it.
During the actual active periods of 4 years, (1997-2002) they had performed 830 plays that is the legendary record.

When the CHARISMA broke up in 2002, Takeiri got a offer from live-house to perform with guitar only by himself therefore he had just started to write a song then.
Also regarding back-up band members, it has decided with wild ass guess when drinking with Masahiko Okamoto.

Junji Yayoshi performed from Shiina Ringo band / drumsFYoshiro Hisajima from ex, Cobra

In 2003
Apr. 13th,
they performed first show at Utsunomiya VOGUE.

Afterward they performed once, they had got continued offers from not only down town but countries side areas that they have relatives.
Takeiri did not have enough time to establish the name of a band, the tentative band name
gTAKEIRI BANDh
that was used by Utsunomiya VOGUE in April.
He performs with guitar only but the other hand, sticks to the tradition form of playing with back-up band, has begun to gig with variant support members.

guitarFTomoyuki Aoki , Keiichi Sato from Okinawa / Jun Mikami from Sapporo / Hakuei Sato, Kentaro Yokota, Yoshihide Nabeta from Osaka / Akira Takada from Kanazawa
bassFNorihiro eJICKf Mikami from Sapporo / Cris Teruya from Okinawa / Hirokazu Fukuda from Osaka
drumsFYuta Kawamura from Kanazawa / Keisuke Asahara, Takashi Sono, Hideki Tajima, Leon Higa from Okinawa / Motohiko Higuchi from Hita

May.
Tomoiko Shibata joined as supported member
Jun.
Toshiyuki Sueyoshi joined as supported member

13 nationwide stages


In 2004
25 nationwide stages

With the increasing of live, the songs were increased as well. Session style in Live started making them feel kind of insufficient.

In 2005
Support members became dedicated members.
Had been fixed the band members. Official performance had started with 4 members as below.
guitarFDaisuke Aradate form ex Sparks Sparks
bassFMasahiko Okamoto from ex CHARISMA
drumsFTakuya Utsunomiya from ex CHARISMA

Oct. 5th,
1st Album uBlues of Japanesev, was released on an independent label.

52 nationwide stages

In 2006
Jan.
Kenichi Matsuo joined as official member.
Keiji Hara joined as private supported member.

Apr. 8th,
Released uSong of re-start / for you and myselfv, promotion DVD, at AREA Takadanobaba, as gigs place limited.

April,
Hidetoshi"BIN"Kimura joined as supported member of bass.

45 nationwide stages

In 2007
Had got the offer from one another independent label, decided the 2nd album release on Nov. however they had made it lay down as self release on Oct. due to disagreement between label and the band.

Nov. 25th,
2nd Album uSELFISH ROCKfN ROLLv, released from streetcore records which was set up by their own.

December,
Kyoji Akiyama joined as supported member of bass.

56 nationwide stages

In 2008
Continue to gig aggressively
Shigeharu Tojo joined as supported member of guitar.

May. 21st,
Limited at Shinjuku HOLIDAY Live, the DVD with two PV plus one new song recorded at Live uSELFISH BOOGIE / Sweet voice / Keep singing a love songv, was 1st time released.

Takeiri joined and acted in the film uAttitudev produced by D.Tommy.

Contrived own event, eR&R PARTYf, 4 times done in Tokyo once in Osaka.

75 nationwide stages

In 2009
January,
Have established wOffice TAKEBANx
Contracted with XLR ENTERTAINMNET. Decided to make major debut from FIRSTDISTRIBUTION. Started to make an album.

Apr. 8th,
Joined uAGGRESSIVE DOGS / TRIBUTE ALBUMv which was released from DefSTAR RECORDS with one song "BROTHER FAITH HONOR"iDFCL1560j(in the name of TAKEIRI BAND)

Yuki Matsuda joined as supported member of guitar.
Yasuyuki Sato joined as supported member of bass.

Jul.15th,
3rd Album uBOOGIE OF GUYv released.
The name of the band was changed from eTAKEIRI BANDf to eTAKEBANf officially.

Contrived own event, eR&R PARTYf, 4 times done in Tokyo twice in Osaka.

68 nationwide stages

In 2010
Feb. 10th,
The 2nd album uSELFISH ROCKfN ROLLv, that had been sold out, was newly major released from SLR ENTERTAINMENT / FIRSTDISTRIBUTION, with DVD of 6songs.

Contrived own event, eR&R PARTYf, 3 times done in Tokyo 3 times done in Osaka.

Nov. 5th,6th,7th,
3 places in Taiwan and the first overseas tours.

Dec, 22th
3rd DVD "Grateful" puts it on the market from the music between the crown morality simultaneously throughout the country.

86 nationwide stages

In 2011
Support members, Takashi Matsuda (Bass) participation

9/21
Crown Tokuma 4th album "passion of Sheikh" is released from music.

Various Guest participated in the song "each of feelings" of feelings for the earthquake.
Nakano Shigeru (anarchy) / HIKAGE (THE STAR CLUB) / Inada tablet (GDFLICKERS) / righteous Nakamura (side street shaved) / cherry blossoms Gokuzo (Gendou missile) / ATSUSHI (Nyurotika) / Aki (THE DEAD P ™ P STARS) / Ishizaka Masayo (No. 18 Lolita) / NAO

12/29 Achieved stage 500 th in the one-man GIG in Shinsaibashi Janus


82 nationwide stages

In 2012
Support members, Takeshi Maruyama (Dr) participation

Voluntary events 2/10 (Fri.) Shinjuku LOFT "R & R PARTY vol.13" [With] THE PRIVATES / THE NEAT BEATS / LOOSE RIDER / giraffe

4/1 (Sun.) Ikebukuro EDGE "rock 'n' roll EDGE!" [With] King Zabun / The Swiss porn [DJ] HIROSHI

4/7 (Sat.) Namba ROCKETS "R & R PARTY OSAKA Vol.7" [With] SUIREN / NAKEDS / SOULJACK 76

5/20 (Sun.) Shinjuku LOFT "Takesada 9 anniversary GIG" all set "" [With] Gargoyle / GDFLICKERS / NON-DRAGS / Hakata The Briscoe [Bar Stage] Mamoru Watanabe & Okamoto Masahiko / Shizuwo & Salmon & DEBU / Akiyama KyoŽœ & AmiKazuaki / Narita Shinji & Tojo Naruhi / TakeIri Takayuki & Matsuda Yuki & Akiyama Kyoji & Maruyama Takeshi

The first participation in the late hide memorial events 5/5 (Sat.) Kashiwa PALOOZA "hide tribute 2012 ~ hide memorial & Japan bone marrow bank, charity and understanding dissemination - to the Make-A-Wish of Japan"

90 nationwide stages

In 2013
XLR ENTERTAINMENT and contract termination

Than Summon project distribution Castle Records, the 10th anniversary 5th album by indie Nationwide released "Rock'n Roll of Japanese" to May 29.

May 21 I do "Takesada 10th anniversary GIG" ultra all set "" at Shinjuku LOFT.
[With] Gargoyle / GDFLICKERS / LOOSE RIDER / Shizuwobando / Tojo Naruhi / EnTakashi / Aoki Takesei / Arayakata Daisuke / LAGER / Junji Yayoshi

National tour "Takesada 10th anniversary 5th album" Rock'n Roll of Japanese "sale commemoration GIGS" in deployment

84 nationwide stages

In 2014
Support members, ex SUIREN Eiji Miura (Ba), Kondo-workers (Dr) participation

5/21 (Wed.) Takesada 11 anniversary is titled "Rock'n roll of truth ROUTE521", carried out at Shinjuku LOFT
[With] MMS R & R Engineering / giraffe / LOOSE RIDER / HHR THRILL LOUNGE
[Bar Stage] BATA (Gendou missile) / Akiyama KyoŽœ (Takesada / shelly) / Takeiji

6/13 (Fri.) To achieve 700 times stage at LIVE Shinjuku Birth Shinjuku


84 nationwide stages


TOP